Hallgatói információk

Elérhetőségek

A Humántudományi Tanszék titkársága

Magyar online adatbázisok

A PKE területéről (vagyis a PKE hálózatáról, IP címeiről) elérhető magyaroszági adatbázisok listája

Oktatói fogadóórák, 2018/2019, II. félév

Órarend

A 2018/2019-es tanév órarendjei

Szak- és évfolyamfelelős oktatók

A Szociális munka szak szakirányítója és évfolyamfelelősei

Szakmai gyakorlat igazolás és értékelő

Tanmenetek

A Szociális munka szak hivatalos tanterve

Tantárgyleírások 2017/2018, 2018/2019

Román nyelvű tantárgyleírások a tantárgyak magyar elnevezésével

Vizsgabeosztás, 2018-2019, első félév

Letölthető vizsgabesztás (a Humántudományi Tanszék összes szakjára)

Vizsgabeosztás, 2018-2019, második félév

Vizsgabeosztás (a Humántudományi Tanszék összes szakjára)