Informații pentru studenți

Adeverință de practică și fișă de evaluare

Contact

Secretariatul Departamentului de Științe Socio-umane

Fișe de disciplină 2017/2018, 2018/2019

Fișe de disciplină

Orar

Orare pe anul universitar 2018/2019

Orar consultații profesori, 2018/2019, semestrul II

Planuri de învăţământ

Planul de învățământ al specializării Asistență socială

Profesori responsabil, tutori de ani

Coordonator de specializare și tutori de an pentru specializarea Asisență socială