Bemutatás

szocmunkaA Szociális munka szak a Partiumi Keresztény Egyetem akkreditált szakja, a végzős hallgatók helyben államvizsgázhatnak.

A képzés 3 éves (hat félév), az államvizsga után lehetőség van a tanulmányok posztgraduális mesteri (MA) szinten való folytatására a Partiumi Keresztény Egyetemen.

Mivel foglalkozik a szociális munkás?

A szociális munka a segítő foglalkozások csoportjába tartozik. Azoknak ajánljuk, akik elhivatottságot éreznek arra, hogy bajba jutott, nehézségekkel küszködő embereken segítsenek, támaszt nyújtsanak hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, sajátos szükségletekkel rendelkező társaiknak. A hátrányos helyzetű csoportok közül említhetjük a kisjövedelmű időskorúakat, a nehéz anyagi helyzetben élő nagycsaládokat, a munkanélkülieket, a gyógyíthatatlan betegségben szenvedőket, az árva vagy elhagyott kiskorúakat, a szenvedélybetegeket.

Célunk az elméleti tudással és gyakorlati készségekkel egyaránt rendelkező szociális szakemberek képzése. Végzettjeink a segítő szakmák területén állami vagy egyházi intézményeknél, nonprofit szervezeteknél és szociális vállalkozásoknál is elhelyezkedhetnek. Ugyanakkor olyan jártasságokra tesznek szert, amelyek a humán szféra, az emberekkel való kapcsolattartást feltételező tevékenységek nagyon sok területén hasznosíthatók.

Mit kezdhetünk a szociális munkás oklevéllel?

Szociális munkásként az alábbi szakmákban, munkakörökben lehet elhelyezkedni:

  • Önkormányzatok szociális irodái
  • Munkaügyi központok, fejlesztési ügynökségek
  • Szociális ellátó intézmények: gyermek- és családvédelem, idősgondozás, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő személyek
  • Egészségügyi intézmények
  • Civil szervezetek
  • Egyházak
  • Oktatási intézmények
  • Magánszféra (üzleti tanácsadás, humánerőforrás-menedzsment, munkaerő-közvetítés stb.)

A szociális munka szak tantárgyai

A képzés tantárgyai között elsősorban a szociológia, a pszichológia és a jogtárgykörébe tartozó tantárgyak vannak. Ezeket az alapismereteket a szociális munka elméletének, módszertanának és gyakorlatának széles körű és alapos megismerése egészíti ki. Az alaptárgyak mellett a harmadik félévtől diákjainknak lehetőségük nyílik a következő szakterületek alaposabb megismerésére:szociálpolitika, gyermek- és családvédelem, valamint prevenció és terápia a szociális munkában. A képzés mintegy 15%-át gyakorlati oktatás teszi ki, melyben a terepgyakorlat mellett helyet kapnak a pályaszocializációs személyiségfejlesztő tréningek is.