Prezentare

szocmunkaSpecializarea de licenţă Asistenţă socială este o specializarea acreditată, examenul de licenţă fiind organizat de către universitate.

Pregătirea durează 3 ani (6 semestre, nivel BA), după licenţă studenţii îşi pot continua studiile la nivel postgradual la unul din programele de masterat din cadrul universităţii (inclusiv un program MA bazat pe specializarea de licenţă Asistenţă socială).

Cu ce se ocupă asistentul social?

Asistentul social oferă ajutor specializat persoanelor în nevoie - o recomandăm celor care simt o vocaţie să ajută pe cei care se confruntă cu probleme, să sprijine persoanele din categoriile sociale defavorizate, pe cei cu nevoi speciale, să susţină eforturile de reintegrare ale persoanelor din grupurile marginalizate ale societăţii. Între grupurile ţintă ale asistenţei sociale se numără vârstnicii cu pensii foarte mici, familiile cu mulţi copii şi situaţie financiară precară, şomerii, bolnavii cronici, copii instituţionalizaţi, copii străzii, persoanele fără adăpost, persoanele dependente de droguri.

Obiectivul programului de licenţă este pregătirea unor profesionişti din domeniul social care pot combina cunoştinţele teoretice cu aptitudinile profesionale în practica intervenţiilor sociale. Absolvenţii noştri se pot angaja la instituţii de tip social, furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, organizaţii neguvernamentale, societăţi comerciale bazate pe principiile economiei sociale.

Pe lângă aceste cariere profesionale obişnuite, absolvenţii îşi pot găsi joburi într-o serie de domenii care presupun o bună capacitate de management a resurselor umane, aptitudini de comunicare, capacitate de dezvoltare şi de menţinere a relaţiilor umane.

Unde ne putem angaja cu o diplomă de asistent social?

Cu licenţa în asistenţă socială se pot obţine joburi în următoarele domenii:

  • Birouri, servicii sociale de pe lângă primării, consilii locale, consilii judeţene
  • Centre, agenţii pentru ocuparea şi repartizarea forţei de muncă
  • Agenţii de dezvoltarea
  • Furnizori de servicii sociale (instituţii sociale pentru ocrotirea copiilor, pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap etc.)
  • Instituţii de sănătate
  • Organizaţii non-guvernamentale
  • Biserici şi instituţii bisericeşti
  • Instituţii de învăţământ
  • Companii, firme din sectorul privat (consiliere de afaceri, managementul resurselor umane, medierea forţei de muncă etc.)

Discipline predate

Cursurile teoretice de bază din domeniul asistenţei sociale, din sociologie, din psihologie şi din drept sunt completate de activităţi didactice şi profesionale care ajută la aprofundarea metodologiei şi practicii asistenţei sociale. Pe lângă parcurgerea disciplinelor fundamentale, începând cu al treilea semestru studenţii noştri pot învăţa în mod sistematizat despre domeniile specializate ale asistenţei sociale (şi ale serviciilor sociale în general): politici sociale, protecţia copilului şi a familiei, prevenirea şi terapia în asistenţa socială etc. 15% din pregătirea universitară o reprezintă practica profesională, aici, pe lângă munca pe teren, au un rol important activităţile de socializare profesională şi trainingurile de dezvoltare a personalităţii.