Fișele disciplinelor Asistență Socială 2017-2018

Descărcare (format *.zip)


Anul I - Semestrul I

sw1101 - Introducere in sociologie.pdf

sw1102 - Introducere in psihologie.pdf

sw1103 - Metodologia cercetarii in stiintele sociale.pdf

sw1104 - Dezvoltare umana.pdf

sw1105 - Drept si legislatie in asistenta sociala.pdf

sw1106 - Teorie si metode de interventie in asistenta sociala I.pdf

sw1107 - Informatica aplicata.pdf

sw1109 - Laborator.pdf

Educatie fizica.pdf


Anul I - Semestrul II

sw1201 - Politici sociale - Introducere.pdf

sw1202 - Drepturile omului si strategii antidiscriminatorii.pdf

sw1203 - Teorii si metode de interventie in asistenta sociala II.pdf

sw1204 - Asistenta sociala in sistemul de probatiune.pdf

sw1205 - Informatica aplicata.pdf

sw1206 - Relatii interetnice.pdf

sw1207 - Tehnici de comunicare in asistenta sociala.pdf

sw1208 - Practica de specialitate.pdf

sw1209 - Laborator.pdf

Educatie fizica.pdf


Anul II - Semestrul I

sw2101 - Politici sociale II. pdf

sw2102 - Teorie si metode de interventie in asistenta sociala III.pdf

sw2103 - Consiliere in asistenta sociala.pdf

sw2104 - Organizare si management in aistenta sociala.pdf

sw2105 - Practica de specialitate.pdf

sw2106 - Laborator.pdf

sw2107 - Psihologie sociala aplicata.pdf

Educatie fizica.pdf


Anul II - Semestrul II

sw2201 - Politici sociale III.pdf

sw2202 - Teorii si metode in-aistenta sociala.pdf

sw2203 - Asistenta sociala a familiei si a copilului.pdf

sw2204 - Laborator.pdf

sw2205 - Servicii de protectie a copilului.pdf

sw2206 - Practica de specialitate.pdf

Educatie fizica.pdf


Anul III - Semestrul I

sw3102 - Managementul si evaluarea programelor de asistenta sociala.pdf

sw3103 - Dezvoltare comunitara.pdf

sw3104 - Asistenta sociala a persoanelor cu dizabilitati II.pdf

sw3104 - Politici de locuire.pdf

sw3105 - Fundamentele cercetarii stiintifice.pdf

sw3106 - Laborator.pdf

sw3107 - Analiza computerizata a datelor.pdf


Anul III - Semestrul II

sw3201 - Deontologia profesiei de asistent social.pdf

sw3203 - Limbaj mimico-gestual.pdf

sw3204 - Parteneriat public-privat ONG-uri.pdf

sw3205 - Pedagogie sociala.pdf

sw3206 - Laborator.pdf

sw3207 - Redactare academica in stiintele sociale.pdf


Discipline opționale pentru anii de studiu II și III - Semestrul I

sw2115-sw3118 - Relatii de interajutorare I.pdf

sw2116-sw3110 - Studiul Vechiului Testament.pdf

sw2119-sw3109 - Bazele cunostintelor confesionale.pdf

sw2120-sw3111 - Misiologie.pdf

sw2121-sw3112 - Diaconie.pdf


Discipline opționale pentru anii de studiu II și III - Semestrul II

sw3108-sw2117 - Istorie bisericeasca universala.pdf

sw2219-sw3212 - Istoria bisericii protestante.pdf

sw2210-sw3211 - Studiul Noului Testament.pdf


Discipline facultative

Introducere in lumea religiilor I si II.pdf

Cultura si civilizatie maghiara I si II.pdf