Tantárgyleírások Szociális munka 2017-2018

Letöltés (*.zip)


Első év - első félév

sw1101 - Bevezetés a szociológiába.pdf

sw1102 - Bevezetés a pszichológiába.pdf

sw1103 - Kutatásmódszertan a társadalomtudományokban.pdf

sw1104 - Fejlődéslélektan.pdf

sw1105 - Jog és törvénykezés a szociális munkában.pdf

sw1106 - Szociális munka elméletek és gyakorlatok I.pdf

sw1107 - Alkalmazott informatika.pdf

sw1109 - Labor.pdf

Testnevelés.pdf


Első év - második félév

sw1201 - Szociálpolitikák I - Bevezetés.pdf

sw1202 - Embrei jogok és diszkrimináció ellenes stratégiák.pdf

sw1203 - Szociális munka elméletek és gyakorlatok II.pdf

sw1204 - Pártfogói felügyelet.pdf

sw1205 - Alkalmazott informatika.pdf

sw1206 - Etnikumközi kapcsolatok.pdf

sw1207 - Kommunikációs tehnikák a szociális munkában.pdf

sw1208 - Szakmai gyakorlat.pdf

sw1209 - Labor.pdf

Testnevelés.pdf


Másodév - első félév

sw2101 - Szociálpolitikák II. pdf

sw2102 - A szociális munka elmélete és gyakorlata III.pdf

sw2103 - Tanácsadás a szociális munkában.pdf

sw2104 - A szociális munka felmérése és szervezése.pdf

sw2105 - Szakmai gyakorlat.pdf

sw2106 - Labor.pdf

sw2107 - Alkalmazott szociálpszichológia.pdf

Testnevelés.pdf


Másodév - második félév

sw2201 - Szociálpolitikák III.pdf

sw2202 - Szociális munka elméletek és gyakorlatok IV.pdf

sw2203 - Gyermek és család szociális védelme.pdf

sw2204 - Labor.pdf

sw2205 - Gyermekvédelem.pdf

sw2206 - Szakmai gyakorlat.pdf

Testnevelés.pdf


Harmadév - első félév

sw3102 - A szociális munka programok menedzsmenje.pdf

sw3103 - Közösségfejlesztés.pdf

sw3104 - A fogyatékkal élőkkel való szociális munka II.pdf

sw3104 - Lakhatási politikák.pdf

sw3105 - A tudományos kutatás gyakorlati alapjai.pdf

sw3106 - Labor.pdf

sw3107 - Adatok számítógépes elemzése.pdf


Harmadév - második félév

sw3201 - A szociális munkás szakmai deontológiája.pdf

sw3203 - Jelbeszéd.pdf

sw3204 - Magán és közszféra kapcsolata.pdf

sw3205 - Szociálpedagógia.pdf

sw3206 - Labor.pdf

sw3207 - Akadémiai szerkesztés.pdf


Választható tárgyak II és III éven - első félév

sw2115-sw3118 - Kölcsönös kisegítés I.pdf

sw2116-sw3110 - Az Ótestamentum tanulmánya.pdf

sw2119-sw3109 - Fekekezeti ismeretek alapjai.pdf

sw2120-sw3111 - Misziológia.pdf

sw2121-sw3112 - Diakónia.pdf


Választható tárgyak II és III éven - második félév

sw3108-sw2117 - Egyetemes egyháztörténelem.pdf

sw2219-sw3212 - A protestáns egyház történelme.pdf

sw2210-sw3211 - Az Újtestamentum tanulmánya.pdf


Fakultatív tárgyak

Bevezetés a vallások világába I és II.pdf

Magyar kultúra és civilizáció I és II.pdf