Válaszd a szociális munkát, hogy érzéseid hivatásoddá váljanak!

Segíteni szeretnél, de tehetetlennek érzed magad?
Értetlenül és felháborodva figyeled a növekvő egyenlőtlenségeket?
Nem érted, miért nem segítenek az utcán összeesett idősnek?
Kinevetnek szociális érzékenységed miatt, pedig ez igazán Te vagy?
Szeretnéd, ha nem a kitaszítás lenne a másságra adott válasz?
Hiszed, hogy a problémák megoldhatók és tenni is szeretnél ezért?

Válaszd a szociális munkát, hogy érzéseid hivatásoddá váljanak, légy a társadalmi befogadás igazi segítőjévé!

Mivel foglalkozik a szociális munkás?

A szociális munka a segítő foglalkozások csoportjába tartozik. Azoknak ajánljuk, akik elhivatottságot éreznek arra, hogy bajba jutott, nehézségekkel küszködő embereken segítsenek, támaszt nyújtsanak hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, sajátos szükségletekkel rendelkező társaiknak. A hátrányos helyzetű csoportok közül említhetjük a kisjövedelmű időskorúakat, a nehéz anyagi helyzetben élő nagycsaládokat, a munkanélkülieket, a gyógyíthatatlan betegségben szenvedőket, az árva vagy elhagyott kiskorúakat, a szenvedélybetegeket.

Célunk az elméleti tudással és gyakorlati készségekkel egyaránt rendelkező szociális szakemberek képzése. Végzettjeink a segítő szakmák területén állami vagy egyházi intézményeknél, nonprofit szervezeteknél és szociális vállalkozásoknál is elhelyezkedhetnek. Ugyanakkor olyan jártasságokra tesznek szert, amelyek a humán szféra, az emberekkel való kapcsolattartást feltételező tevékenységek nagyon sok területén hasznosíthatók.

Mit kezdhetünk a szociális munkás oklevéllel?

Szociális munkásként az alábbi szakmákban, munkakörökben lehet elhelyezkedni:

  • Önkormányzatok szociális irodái
  • Munkaügyi központok, fejlesztési ügynökségek
  • Szociális ellátó intézmények: gyermek- és családvédelem, idősgondozás, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő személyek
  • Egészségügyi intézmények
  • Civil szervezetek
  • Egyházak
  • Oktatási intézmények
  • Magánszféra (üzleti tanácsadás, humánerőforrás-menedzsment, munkaerő-közvetítés stb.)