Ami igazán számít a segítők szakmájában

A PKE szociális munka szakos hallgatói szakmai gyakorlatuk során tevékenyen részt vállalnak a szociális szervezetek  sokrétű megsegítésében, önkéntes munkával, adománygyűjtéssel és természetbeni támogatások biztosítása révén is.

Bihar megyében összesen 12 településen (például Székelyhídon, Szentjobbon, Biharfélegyházán, Diószegen, Csokolyon, Hegyközszentmiklóson, stb.) 400 gyermek részesül összetett támogatásban.  Életkörülményeik rendkívül alacsony színvonala, a nélkülözések miatt ezek a gyerekek alig képesek az oktatási rendszer által  támasztott feltételeknek eleget tenni, az ismeretelsajátítás és tanulás terén számos nehézséggel küszködnek. Sokuk számára otthon hiányoznak a házi feladatok elkészítésére alkalmas körülmények, a napi meleg étel.  A felsorolt problémák enyhítésére a Diakónia Alapítvány Szociális gyerekprogramja a prevenciót tűzte ki céljául,  annak érdekében, hogy lehetőleg ne kerüljön sor a gyermekek kiemelésére a családból. 

Amikor a hallgatók az  elmúlt héten a Diakónia Alapítvány nagyváradi fiókszervezetéhez tartozó  szociálisan hátrányos gyermekek számára létrehozott Nappali Foglalkoztató Központok tevékenységébe kapcsolódtak be, Corde-Szoboszlai Erzsébet  programkoordinátor -  maga is a PKE-n végzett szociális munkás - beszámolójából kiderült, hogy a programokhoz szükséges anyagi felszerelések ( higiéniai- és taneszközök ) elfogytak és finanszírozási problémák miatt beszerzésük sokat várat magára. Márpedig ezek nélkül sem lehet jól és hatékonyan dolgozni. Főleg nem iskolás gyerekekkel.  

Köszönet illeti azokat a hallgatókat, akik már eljuttatták a szervezethez a higiéniai eszközöket tartalmazó adományukat és azokat is, akik ezt az elkövetkező időszakban kívánják megtenni.  

 

diakonia1diakonia2diakonia3